2018-06-16 / 17 Varín

16.06.2018 09:00

Tentokrát sme sa zúčastnili spoločného MT IBHA SK tréningu vo Varíne

Ďakujeme za krásny tréningový víkend :)