2017-05-13 Heringeš

13.05.2017 09:00

Po dlhšej dobe dáme opäť náš štandardný košický tréning :) . Stretneme sa v sobotu 13.5. o 09:00 na Heringeši. Začneme pri blokoch a potom sa budeme postupne presúvať ďalej


Kto sa pridá? :) 

 

[Po tréningu]

Mapa K9 Jackie

Mapa K9 Alinka

Mapa K9 Faira